Hírek

2017.02.01
Általános Tájékoztató - Legionella

Általános Tájékoztató - Legionella

 

1./ Amit a Legionella baktériumról tudni kell:

 

 • A legionellózisnak nevezett, különböző súlyosságú esetenként halálos emberi megbetegedést okozza.
  • A legionellózis légúti betegség, amely emberről emberre nem terjed. Leggyakrabban a Legionella baktériumokat tartalmazó aeroszol (vízpermet) belégzése útján alakul ki a megbetegedés.
 • Ez a baktérium a természetes vizekben és a nedves környezetben, kis számban bárhol megtalálható, növekedését a 20-50 °C–os vízhőmérséklet segíti elő.
 • A vízvezeték-rendszerekben a kiülepedő un. biofilm biztosítja a tápanyagot szaporodásához.  

 

2./ Vonatkozó jogszabály:

 

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet.

Hatályos: 2016.02.04.

2.1. Rendelet hatálya: kiterjed a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre, azok üzemeltetőire, illetve tulajdonosaira.

Nem vonatkozik a lakossági meleg víz ellátó rendszerekre!

 

2.2. Felelős: a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában a tulajdonosa.

 

2.3. Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények:

 • az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, kockázatot a használati meleg víz okozza, mint kockázati közeg,
 • kereskedelmi szálláshelyek, használati meleg víz okozza, mint kockázati közeg,
 • nedves hűtőtornyok-bármely létesítményüzem ahol ilyen működik,
 • közfürdők ahol aerosol képző meleg vizes medencét üzemeltetnek - bármely közösség számára nyitott medence

 

2.4. Miért ezek a fokozott kockázatúak?

 • Egészségügyi és szociális létesítmények esetében a fogékony személyek halmozottan fordulnak elő.
  • Szállodák esetében, számottevő az új közeg, új kórokozók jelenléte, utazással        összefüggő megbetegedések fordulhatnak elő.
  • Aerosol képző medencék esetében    - jelentős az expozíció

                                                                 - gyorsan változik a csíraszám

 • Nedves hűtőtornyoknál nagy távolságra szóródik az aerosol (több km).

 

Az üzemeltetők, illetve tulajdonosok feladatai a jogszabály hatálybalépésével:

 

1). Kockázatbecslést kell végezni a Legionella-fertőzési kockázatot, illetve a fokozott fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben.

 

Határidő:

 • 1 éven belül kell a kockázatbecslést elvégezni a rendelet hatálybalépésekor már működő, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben.

 

 • 2 hónapon belül kell a kockázatbecslést elvégezni a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően az új létesítményekben Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben.

 

2). Monitoring vizsgálatot kell végezni:

 

A monitoring eszközei: az ivó- és használati melegvíz rendszerek esetén a vízhőmérséklet ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálata a Legionellák jelenlétének és mennyiségének a vízrendszerben történő meghatározása céljából.

 

 • Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben (szálloda, egészségügyi és szociális. intézmény) minden esetben kötelező a laborvizsgálat. Az eredményeket dokumentálni szükséges és 5 évig meg kell őrizni!
 • Használati meleg víz rendszerek esetén - hőmérsékletmérést havonta, Legionella - csíraszám meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a meleg víz előállítás helyétől távol eső végkifolyón.
 • Közfürdők esetén Legionella - csíraszám meghatározása szükséges: a medence vizéből havonta, szűrt víz vizsgálatát negyedéventekell elvégezni. Három egymást követő, kimutatási határ alatti eredmény esetén a medencevíz-vizsgálat gyakorisága negyedévesre csökkenthető.
 • Nedves hűtőtornyok esetén: Legionella - csíraszám meghatározását és a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálatot havonta, a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből. Három egymást követő megfelelő érték esetén a Legionella vizsgálati gyakoriság negyedévesre csökkenthető.

 

3). Kockázatkezelési intézkedéseket kell tenni, ha a kockázatbecslés, illetve a monitoring eredmények alapján megállapítást nyer, hogy Legionella-fertőzési kockázat, illetve fokozott kockázat áll fenn. A kockázatkezelési intézkedési szint alatt azt a Legionella-koncentrációt vagy 22 °C-on számolt telepszám vizsgálati eredményt kell érteni, amely az egyes, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közegekre, létesítményekre, a rendeletben meghatározott értéket meghaladja.

 

A kockázatkezelési szintnek három fokozata van:

 • figyelmeztető szint,
 • beavatkozási szint,
 • azonnali beavatkozási szint.

 

4). Kockázatértékelés meglétéért felelős:

üzemeltető vagy a tulajdonos.

Készíti: munkacsoport, saját személyzet és/vagy külső szakértő.

Elemei: a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Szakmai segítséget az OKK módszertani útmutatója ad, mely elérhető: http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/

Honlap készítés