Hírek

2018.12.11
Országos Hatósági ellenőrzési Terv 2019. ÉV

ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2019. ÉV

 

  

 MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI FELADATOK

 

A Pénzügyminisztérium kiadott közleménye alapján a 2019. évi munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről és az országos hatósági ellenőrzési tervről a következő tájékoztatást hozta nyilvánosságra.

 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatarozó ágazati jogszabályok

 • a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvény (a tovabbiakban Mvt.)
 • a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

 

A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrizendő időszak

 

Tárgya: Sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata

Célja: A munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata. A sütő- és cukrásziprai tevékenység sajátosságai miatt – mint például a meleg környezetben végzett munka, veszélyes munkatérrel rendelkező gépek használata, az alapanyag- és a készárutárolók szűk keresztmetszete – a munkavállalók számos baleseti veszélyforrásnak és egészségkárosító kockázatnak vannak kitéve. A tevékenység során a korábbi években több súlyos csonkulásos munkabaleset is történt.

Ellenőrizendő időszak: 2019. II. negyedév

 

Tárgya: Saját kezdeményezésű célvizsgálat

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálata.

Célja: A munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2019. év

 

A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze

Típusa:

 • Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 • Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.
 • Komplex ellenőrzés: az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a Pénzügyminisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egységének iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát.
 • Előre bejelentett ellenőrzés: az ellenőrzést megelőzően egy hónappal térténő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző állami tisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani Útmutató szerinti tartalommal.
 • Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: A bejelentés (panasz) valamennyi, a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság hatáskörébe tartozó kérdésére ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimalis szakmai tartalomra.

Eszköze:

 • helyszíni ellenőrzés

 

A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok

 • A célvizsgálat időtartama alatt javasolt a munkavédelmi feladatot ellátó állami tisztviselőnként 5 munkáltató vizsgálata.
 • A sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálatánál az ellenőrzéseket olyan munkahelyeken kell végrehajtani, ahol nem kizárólag félkész termékek készre sütése történik.
 • Az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a Pénzügyminisztérium szakmai iranyításért felelős szervezeti egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére.

 

Soron kívüli ellenőrzések

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változasok, extrém idéjárási körülmények, jogszabályváltozás) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.

 

 

Az ellenőrzési tervről szóló bővebb tájékoztatás a www.ommf.gov oldalán elérhető.

Amennyiben kérdés merül fel a pontok bármelyikével kapcsolatosan, vagy csak bizonyos részletek tekintetében szeretne pontosabb információhoz jutni, vagy jogszabály alapján szeretne pontosítani, keressen minket bizalommal!

 

Honlap készítés