Munkahelyi Balesetek

Munkahelyi Balesetek kivizsgálása

A legfontosabb, hogy szervezett módon megpróbáljuk elkerülni az esetleges baleseteket – például az új gépek körültekintő üzembe helyezésével. Ha azonban megtörténik a baj, fontos, hogy ne veszítsük el a fejünket.

Munkahelyi baleset esetén a legelső és legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás, szükség esetén az orvos, vagy mentő hívása. Ehhez nélkülözhetetlenek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei, tehát ha eddig nem volt, most szerezzen be egy a létszámnak megfelelő elsősegélydobozt (ha van elsősegély-felszerelés, ellenőrizze, hogy a szavatossága nem járt-e le. Ha szükséges a lejárt termékeket a gyógyszertárban is fel tudják tölteni). Jó, ha tudja, a hiányos vagy lejárt doboz legalább olyan rossz (hatósági szempontból) mintha nem lenne elsősegélynyújtó doboza. Minden munkahelyen legyen olyan kolléga, aki részt vett egy elsősegélynyújtó felkészítésen, s biztonságosan tudja adott esetben mit kell tenni! Ez nem csak azért fontos, hogy elkerüljünk egy esetleges munkavédelmi bírságot, de valóban hatalmas segítség lehet. 

A baleset fogalma munkavédelmi szempontból: olyan, az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Egyszeri hatás: ha ismétlődő hatások összegződnek (mint pl. a zajterhelésnél), az általában nem baleset, hanem foglalkozási megbetegedés.

Külső hatás: ha a balesetet nem külső hatás, hanem a sérült betegsége okozza, az nem baleset, még ha ez külső sérülést is okoz (pl. rosszullét miatt elesik).

Sérült akaratától függetlenül: az öncsonkítás, öngyilkosság nem ilyen, de ha valaki megveri a munkahelyen, az már (munka)baleset.

Sérülés, mérgezés, egészségkárosodás, halál okozása: ha nem történik meg, akkor nem balesetről, hanem veszélyeztetésről, úgynevezett kvázi balesetről beszélünk, amit bizonyos esetekben szintén ki kell vizsgálni azért, hogy megelőzzük a következő balesetet.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

A munkáltató munkavédelmi szakember közreműködésével köteles kivizsgálni minden tudomására jutott balesetet, valamint bejelenteni azt legkésőbb a következő hónap 8-áig. Súlyos baleseteket azonnal jelenteni kell. 
Ha nem súlyos a munkabaleset, akkor a további teendőket először is az határozza meg, hogy okozott-e egyáltalán munkaképtelenséget, vagy sem. Ha a baleset nem okozott munkaképtelenséget, a munkavállaló folytatta munkáját, akkor a munkabaleset tényét csak bizonyos esetekben kell bejelenteni, de a körülményeit akkor is tisztázni kell, és az eredményét nyilvántartásba kell venni. A baleset körülményeit a baleseti naplóba rögzíteni kell, és a baleseti nyilvántartásba is be kell vezetni. Ha nem történt az adott évben baleset, a baleseti nyilvántartást az év végével akkor is le kell zárni “munkabaleset nem történt” megjegyzéssel. A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél (telephelyen) külön-külön vezetni kell.
Munkahelyi balesetek esetén mindig értesítse munkavédelmi szakemberét, aki pontos felvilágostást, segítséget tud nyújtani a további teendőkkel kapcsolatosan.
Honlap készítés