Szakmai segítséget nyújtunk:

Munkavédelem

 

 

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések szabályozzák.

 

A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

 

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit is úgy kell megteremteni a munkát végző ember számára, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a munkabalesetek.

 

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Kockázatértékelés

Kémiai Kockázatértékelés

Legionella Kockázatértékelés

Egyéni Védőeszközök meghatározása

Munkavédelmi Oktatás

Munkavédelmi Képviselőválasztás

Munkahelyi Balesetek kivizsgálása

Munkavédelmi dokumentációk

Munkavédelmi bejárás megtartása

 

Munkavédelmi Bejárás két féle lehet:     -  eseti

                                                                -  rendszeres.

Az eseti bejárás vizsgálat nem helyettesíti a munkáltató jogszabályban meghatározott kötelezettségét a munkavédelmi szakember foglalkoztatására vonatkozóan. Ide tartozik egy berendezés gép, technológia stb. vizsgálata, üzembe helyezése.

A rendszeres munkavédelmi bejárásoknál a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek megvalósulását ellenőrizzük.

A bejárás alkalmával feltárt hiányosságok, tapasztalatok jegyzőkönyv formájában kerülnek rögzítésre a hiányosságok megszüntetésére tett javaslattal.

A munkáltatónak a tevékenysége folytatása során a jogszabályokba meghatározott időtartamra a tevékenysége és az alkalmazotti létszám függvényébe köteles munkabiztonsági szakembert foglalkoztatni.

A munkavédelmi szakembert nem kötelező alkalmazotti viszonyba felvenni, megbízási szerződéssel lehet külső szakembert, szakcéget is felkérni.

 

 

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

 

 

 

Honlap készítés