Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat

 

A munkavédelmi szabályzat elkészítésének célja a jogszabályokban ( többek között az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) kötelezően előírt munkavédelmi szabályok egységbe foglalása. A szabályzat a munkahely egész területére egységes szempontok szerint rögzíti a vezetők és a beosztott munkavállalók

  • munkavédelmi feladatait,
  • az alkalmazás munkavédelmi feltételeit,
  • az oktatás rendjét,
  • az egyéni védőeszköz juttatás szabályait,
  • a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket, valamint
  • a munkavédelmi eljárások rendjét.

A szabályzat tartalma alapvetően a tevékenység jellegétől és veszélyességétől függ.

A Munkavédelmi Szabályzat elkészítése ma már nem előírás, azonban egyes fejezeteinek megléte kötelező (pl. egyéni védőeszköz juttatási rend, munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje, stb.). Ezeket a dokumentumokat külön-külön ellenőrzi a hatóság, és bírságokat szab ki hiányosságok esetén. Éppen ezért érdemes elkészíttetni a Munkavédelmi Szabályzatot, mely átfogóan és áttekinthetően tartalmazza a munkavédelmi jogszabályok által előírt dokumentumokat.

Honlap készítés