Munkavédelmi Dokumentáció

Munkavédelmi dokumentációk

A munkavédelmi dokumentáció a legfontosabb alap az Ön cégének biztonságos, bírságmentes működéséhez. A dokumentáció teljes vagy részleges hiánya, esetleg nem megfelelő minősége az egyik legnagyobb kockázatot jelenti az Ön számára.

Legfontosabb dokumentációk a munkavédelem területén, melyek munkakörönként változhatnak, s esetlegesen bővülhetnek egyéb speciális területekre vonatkozó elemekkel is:

 • a vállalkozás rendelkezik-e szerződött Foglalkozás-egészségügyi szakorvossal
 • foglalkoztatott munkavállalók előzetes és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolásai
 • folyamatos munkavédelmi szaktevékenység ellátása esetén a munkavédelmi szakcég szerződése
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatását igazoló dokumentum (napló, jegyzőkönyv), segédlet és tematika megjelölésével. Oktatások rendje, ezt írásban a munkáltató határozza meg
 • munkavédelmi előírások rendszerének megléte, mely a munkahely biztonságos működésének feltételeit határozza meg. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött
 • munkahelyi kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés dokumentáció, annak éves felülvizsgálatai időrendi sorrendben. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött.
 • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, munkakörökre meghatározott védőfelszerelések jegyzéke, kiadásukat, cseréjüket igazoló jegyzőkönyv. Az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, benne részletesen meghatározva a vizsgálatok irányát. Elkészítése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységhez kötött
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek továbbképzését igazoló oklevelek (5 évig érvényesek)
 • épületekre és a tevékenység során alkalmazott villamos berendezések, munkaeszközök érintésvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyve, időrendi sorrendben. Esetlegesen észrevételezett hiányosságok megszüntetését igazoló jegyzőkönyvek
 • villamos kéziszerszámok éves szerelői vizsgálata és mérési  jegyzőkönyve, melyet a villanyszerelő is elkészíthet
 • zajos munkaterületekre, tájékoztató és szakértői zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyv. Amennyiben a tájékoztató zajmérés alapján megállapítható, hogy a megengedett 85 dB zajértéket meghaladja a mért érték szükséges további szakértői vizsgálatok elvégzése, ellenkező esetben az utóbbi nem indokolt
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok nyilvántartása és a biztonsági adatlapok biztosítása. ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettség teljesítése
 • telepített gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve, a veszélyes gépek esetén az üzembe helyezés elrendelésének írásos anyaga. Öt éves biztonságtechnikai felülvizsgálatok jegyzőkönyvei. A feladat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységhez kötöttek
 • emelőgépek esetén az időszakos szerkezeti, fő és 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat jegyzőkönyvei, időrendi sorrendben. A feladatokat elvégezheti Emelőgép Szakértő és Emelőgép ügyintéző
 • a tevékenység során alkalmazott létrák, nehéz állványzatok, mobil állványok éves munkavédelmi felülvizsgálata. Elvégzése munkabiztonsági szaktevékenység
 • hegesztő berendezések esetén negyedéves és éves vizsgálati jegyzőkönyvek. A negyedéves vizsgálatokat  a hegesztésre jogosult kezelő, az éves vizsgálatokat középfokú hegesztő képesítéssel rendelkező személy végezheti el vagy akkreditált szervezet
 • Veszélyes anyag biztonsági adatlapok beszerzése, kémiai kockázatértékelés dokumentációja
 • Biztonsági jelzések meghatározása és helyének kijelölése
 • Képernyős munkahely felülvizsgálata
 • Képernyős munkahelyek meghatározását elősegítő kérdőív összeállítása, értékelése
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása

 

  Mi a menete a munkavédelmi dokumentációk  elkészítésének, kivel kell felvenni a kapcsolatot?

 •  alapvetően a munkavédelmi feladatok szaktevékenységéhez kötött feladatköreit a munkavédelmi szakember láthatja el.
Honlap készítés