Munkavédelmi Oktatás

Munkavédelmi Oktatás

 

Amenniben céget, vállalkozást működtet, akkor szem előtt kell tartania, hogy bármilyen tevékenységi körben végzi is munkáját, dolgozóit minden esetben, kötelezően munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesítenie! A hatóságok kiemelten ellenőrzik, hogy a munkavállalók a biztonságos munkavégzés ismereteinek elsajátítása mellett végzik e munkafeladataikat.

Ugye szeretné elkerülni a pénzbírságot? 

Munkavédelmi oktatás – mikor szükséges?

  • munkavállalói jogviszony keretáben a munkafeladat megkezdését megelőzően 
  • abban az esetben, ha a munkavállaló munkaköre, beosztása megváltozik
  • új gépek, eszközök telepítését megelőzően
  • új munkafeladatok bevezetése esetén
  • fokozottan veszélyes gépekkel, anyagokkal történő munkavégzés esetén
  • munkahelyen történő baleseteket követően (így fel lehet mérni és ki lehet javítani a hibákat)

Minden munkahelyen vannak szabályok, a munkavállalók kizárólag úgy végezhetik munkafeladatukat, ha ezekkela szabályokkal tisztában vannak. A munkavédelmi oktatás keretében megismerkednek az adott munkahely munkafeladataival kapcsolatos szabályaival, veszélyeivel ezek kiküszöbölésével, az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszközökkel, a védőeszközök használatának kötelezettségével, szabályaival, a balesetekre vonatkozó teendőkkel, és egyéb a cég sajátosságaiból adódó fontos információkkal.

Ennek elsődleges célja,

  • hogy az újonnan munkába lépő munkavállaló megismerje a biztonságos munkavégzés feltételeit,
  • az évenkénti, ún. ismétlődő oktatás keretein belül felfrissítsük a biztonságos munkavégzés feltételeit, illetve a megelőző időszak tapasztalatai alapján bővítsük ezen ismereteket,
  • a rendkívüli események esetén, az ún. soron kívüli oktatás megtartása válik szükségessé, egy újonnan megjelenő kockázat, vagy egy bekövetkezett munkahelyi balesetet követően a biztonsági előírások megismertetése, vagy a baleset bekövetkezésének, megelőzhetőségének lehetőségei esetén.

 

Honlap készítés