Kémiai Kockázatértékelés

Kémiai Kockázatértékelés

 

Lényege, hogy a vállalkozó köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni, értékelni, vagyis kémiai kockázatértékelést végezni.

 

kémiai kockázatelemzés a munkahelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozik. A kockázatelemzés célja, hogy a vegyi anyagokkal foglalkozó munkakörökre kiterjedően a vegyi anyagokra megállapítsák:

  • a jellemző egészségi és biztonsági kockázatokat,
  • a veszélyeztetettség mértékét, és
  • a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve csökkentéséhez szükséges intézkedéseket.

A munkáltató az elvégzett kockázatbecslés alapján megelőző intézkedéseket hoz a kockázatok csökkentésére.

 

 

A munkáltatónak a kockázat becsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól, forgalmazótól, ill. a beszállítótól (biztonsági adatlap).

 

A felhasznált anyagok megismerése után megállapítjuk, hogy az alkalmazott anyag(ok) a veszélyességi csoportok melyikébe tartoznak.

 

 

A felhasznált anyagok mennyisége és az emberi szervezetre gyakorolt hatása alapján meghatározzuk a kémiai kockázat mértékét (minőségi, mennyiségi) a hatás valószínűségének meghatározásával pedig a végleges veszély nagyságát. A kockázat becslés alapján megelőző intézkedéseket hozunk, melyeket a munkáltatónak be kell tartani. 

 

A kockázat becslést újra kell végezni, ha a munkahelyen, ill. a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést, elavulttá teszik, vagy foglalkozás egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokolttá. Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha kockázatbecslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre, csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, ill. bevezették.

Honlap készítés