Munkavédelmi Képviselőválasztás

Munkavédelmi Képviselőválasztás

 

„Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;”

 

Amennyiben a munkáltatónál kötelező munkavédelmi képviselőt választani, de a választást a munkáltató nem szervezi meg, vagy a választást ugyan megszervezi, de nem biztosítja a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit, úgy a munkáltatót a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírsággal sújtja.

 

Ha a munkavállalók létszáma 20 főnél kevesebb, úgy nem kötelező, de választható munkavédelmi képviselő.

 

A munkavédelmi képviselő feladata nem azonos a cég munkavédelmi feladatainak elvégzésével, hanem a munkavállalók érdekében végzi el azt a feladatot, hogy a munkáltató meg tesz-e mindent a munkavédelmi előírások betartására.

A munkáltató – munkavédelmi képviselőtől függetlenül – köteles szakképesítési feladatok elvégzésére alkalmas munkavállalót, vagy külső céget megbízni e feladatok ellátásával.

 

Így munkavédelmi képviselő lehet az a cselekvőképes munkavállaló,

  • aki legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval és
  • az adott telephelyen dolgozik.

Nem választható munkavédelmi képviselővé,

  • aki munkáltatói jogokat gyakorol,
  • a vezető hozzátartozója,
  • a választási bizottság tagja,  
  • aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

A munkavédelmi képviselőt titkos szavazással 5 évre választják. Amennyiben a munkáltatónál legalább 3 munkavédelmi képviselő van, úgy létrehozhatnak munkahelyi munkavédelmi bizottságot. Ekkor a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat a bizottság gyakorolja.

Honlap készítés